16 wrz 2017

XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

0 | Publikacje

Na zjazd przygotowaliśmy plakaty dotyczące:
1. Nieoperacyjnego leczenia 17-letniego pacjenta ze zgryzem otwartym szkieletowym i skośną płaszczyzną zgryzową za pomocą aparatu stałego, mikroimplantu, akrylowej nakładki i procy bródkowej z pionowym naciągiem.
2. Wczesnego leczenia logopedyczno-ortodontyczne 4-letniej pacjentki z rozszczepem podniebienia miękkiego i III klasą szkieletową.

Tagi Progenia / przodozgryz (zaburzenia klasy III), Proca bródkowa (opaska elastyczna), Zgryz otwarty szkieletowy, Rozszczepy, APARATY STAŁE (cienkołukowe), ORTODONCJA MAŁYCH DZIECI, APARATY WSPOMAGAJĄCE TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ,

1 wrz 2017

Duration of the Pubertal Peak in Skeletal Class I and Class III Subjects

0 | Publikacje DLA LEKARZY

Duration of the Pubertal Peak in Skeletal Class I and Class III Subjects.
Małgorzata Kuc-Michalskaa; Tiziano Baccettib

ABSTRACT
Objective: To estimate and compare the duration of the pubertal growth peak in Class I and Class III subjects.
Materials and Methods: The data examined consisted of pretreatment lateral cephalometric records of 218 skeletal Class I or Class III subjects (93 female and 125 male subjects) of white ancestry. The duration of the pubertal peak was calculated from the average chronological age intervals between stages CS3 and CS4 of the cervical vertebral maturation in Class I vs Class III groups (t-test).

Tagi

24 wrz 2016

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

0 | Publikacje

Na zjazd przygotowaliśmy plakat dotyczący Ortopedyczno-ortodontycznego leczenienia III klasy szkieletowej u młodych dorosłych.

Tagi Progenia / przodozgryz (zaburzenia klasy III), Maska twarzowa, Aparat Haasa, ekspander akrylowy, APARATY STAŁE (cienkołukowe), WYCIĄGI ELASTYCZNE,

12 lut 2016

Non-Surgical Orthodontic/Orthopedic Treatment of a Young Adult Class III Patient

0 | DLA LEKARZY Publikacje

ABSTRACT

Objective: To report and evaluate the outcomes of nonsurgical orthodontic treatment of a young adult female patient with Class III malocclusion and hyperdivergent growth pattern. Material and Methods: The 15-year-old patient with moderate skeletal Class III malocclusion and hyperdivergent growth pattern was treated by the Authors (M K-M and AK). The treatment started after growth completion (CS6 in cervical vertebral maturation) and consisted of the combined use of a face mask, Haas-type expansion appliance, a lower fixed appliance and Class III elastics for the first phase of treatment followed by full fixed appliance. Lateral cephalometric radiographs were taken at the beginning (T1) and at the end (T2) of treatment. Selected cephalometric analyses and superimpositions were used to evaluate dental, skeletal and facial changes with treatment. The patient was followed for 7 years to document the stability of non-surgical orthodontic/orthopedic treatment.

Tagi

19 wrz 2015

XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

0 | Publikacje

Na zjazd przygotowaliśmy plakat dotyczący Zespołu Marfana - opis 3 przypadków w różnych okresach rozwojowych.

Tagi

10 wrz 2015

Niechirurgiczne leczenie dorosłej pacjentki z III klasą szkieletową i bocznym lewostronnym przemieszczeniem żuchwy

0 | Publikacje DLA LEKARZY

Streszczenie: Cel artykułu: Celem artykułu jest przedstawienie przebiegu i wyników niechirurgicznego leczenia 42-letniej pacjentki z III klasą szkieletową i bocznym lewostronnym przemieszczeniem żuchwy. Materiał i metoda: 42-letnia pacjentka z zaburzeniem szkieletowym klasy III, bocznym lewostronnym przemieszczeniem żuchwy, zaburzoną symetrią górnego łuku zębowego w prawo oraz dolnego łuku zębowego w lewo została poddana dwuetapowemu ortopedyczno-ortodontycznemu leczeniu. Aby odzyskać symetrię dolnego łuku zębowego, na początku leczenia usunięto ząb 46. W I fazie leczenia, trwającej 9 miesięcy, zastosowano aparat Haasa na szynach akrylowych wyższych w tylnej części połączony z maską twarzową oraz dolnym aparatem stałym za pomocą wyciągów elastycznych. Ze względu na brak zwężenia górnego łuku zębowego śruba aparatu Haasa została aktywowana tylko 10 razy w systemie tzw. semi-RME, czyli 1 obrót na dobę. W II fazie leczenia stosowano pełny aparat stały w systemie MBT na obu łukach zębowych, łuki niklowo-tytanowe i wyciągi elastyczne III, II i I klasy. Pod koniec leczenia odtworzono miejsce w okolicy zęba 16, dzięki czemu symetria górnego łuku zębowego również została uzyskana.

Tagi

5 mar 2015

Całkowita transpozycja kła i pierwszego zęba przedtrzonowego w szczęce – opis przypadku

0 | Publikacje DLA LEKARZY

Transpozycja zębów, rzadko spotykana postać ektopii, polega na zamianie miejsca przez dwa sąsiadujące w łuku zębowym zęby. Etiologia tego rzadkiego zaburzenia nie została jednoznacznie wyjaśniona. Zarówno czynniki ogólnoustrojowe (genetyczne, związane z płcią, schorzenia ogólnoustrojowe), jak i miejscowe (często towarzyszące inne zaburzenia zębowe), mogą mieć wpływ na wystąpienie tej anomalii. Do dzisiaj transpozycja jest uznawana za najtrudniejsze do leczenia zaburzenie zębowe. Brak korekty nieprawidłowego położenia zębów prowadzi do powstania zaburzeń czynnościowych i estetycznych, dlatego też w literaturze dominują opisy leczenia mającego na celu przywrócenie prawidłowej kolejności i pozycji zębów. Przy planowaniu metody leczenia trzeba brać pod uwagę wiele czynników, takich jak: trudności lecznicze, czas leczenia, estetyka uśmiechu, funkcjonalność, stabilność, preferencje pacjenta oraz doświadczenie lekarza. W niniejszym artykule przedstawiono leczenie najczęściej występującej lewostronnej transpozycji kła i pierwszego zęba przedtrzonowego w szczęce. Po 36 miesiącach leczenia za pomocą aparatu stałego, łuków superelastycznych i otwartej sprężynki niklowo-tytanowej przywrócono naturalną kolejność zębów bez widocznych efektów ubocznych, takich jak recesje dziąseł lub resorpcje korzeni przemieszczanych zębów. Niekorzystnym efektem jest widoczny na zdjęciu ortopantomograficznym nieznacznie obniżony poziom kości wyrostka zębodołowego w okolicy zębów 23 i 24. Nawet w przypadku całkowitej transpozycji kła i pierwszego zęba przedtrzonowego możliwe jest prawidłowe ustawienie tych zębów, pod warunkiem rozpoczęcia leczenia przed całkowitym wyrośnięciem kła do płaszczyzny zgryzowej. (Filipek A, Kuc-Michalska M. Całkowita transpozycja kła i pierwszego zęba przedtrzonowego w szczęce – opis przypadku. Forum Ortod 2015; 11: 65-71).

Tagi Transplantacja zębów,

22 cze 2014

90th Congress of The European Orthodontic Society

0 | Publikacje

We have prepared postersfor the congress:

1. How painful is pain during RME? The comparion between growing and adult.
2. Non-surgical orthodontic treatment of Class III malocclusion

Tagi

17 maja 2014

I Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej

0 | Publikacje

Na zjazd przygotowaliśmy plakaty dotyczące:
1. Leczenie 7-letniej pacjentki z III klasą szkieletową i nasiloną próchnicą zębów mlecznych za pomocą cementowanych płytek akrylowych.
2. Nieoperacyjne leczenie 28-letniej pacjentki z III klasą szkieletową i zaburzeniami zębowymi za pomocą aparatu Haasa, maski twarzowej i pełnego aparatu stałego oraz mikroimplantu.

Tagi Aparat Haasa, ekspander akrylowy, Maska twarzowa, NIEOPERACYJNE LECZENIE ZABURZEŃ SZKIELETOWYCH, APARATY STAŁE (cienkołukowe), Cementowane, akrylowe płytki nagryzowe,

12 lut 2014

Skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjenta z mnogimi zębami dodatkowymi

0 | Publikacje DLA LEKARZY

Nadliczbowość zębów (hyperdontia) jest zaburzeniem polegającym na występowaniu zwiększonej ich liczby. Anomalia ta występuje częściej w szczęce niż w żuchwie, również częściej w uzębieniu stałym niż mlecznym i częściej u chłopców niż u dziewcząt. Etiologia zjawiska nie jest do końca wyjaśniona. Cel pracy: Analiza przypadku postępowania klinicznego u pacjenta z mnogimi zębami nadliczbowymi. Opis przypadku: U pacjenta w wieku 8 lat i 5 miesięcy wykryto obecność trzech zębów nadliczbowych w okolicy lewego zęba siecznego centralnego i bocznego w szczęce. Zęby te zaburzyły położenie prawego zęba siecznego centralnego i bocznego oraz lewego zęba siecznego bocznego. Spowodowały również przemieszczenie i opóźnione wyrzynanie zęba 21. Na podstawie tomografii uzębienia zdecydowano o ekstrakcji zębów nadliczbowych i obserwacji przemieszczonych siekaczy, które w czasie dwóch lat samoistnie poprawiły swoje położenie. Opóźniony w wyrzynaniu zawiązek zęba 21 stopniowo ustawił się na szczycie wyrostka i wymagał jedynie nacięcia błony śluzowej i ortodontycznego sprowadzenia do płaszczyzny zgryzowej. Wnioski: Usunięcie przeszkody w postaci zębów nadliczbowych spowodowało stopniową poprawę położenia wszystkich przemieszczonych zębów siecznych. Odroczenie ingerencji chirurgiczno-ortodontycznej w położenie zawiązka zęba 21 zaowocowało zachowaniem prawidłowej długości korony klinicznej i konturu dziąsła opóźnionego w wyrzynaniu zęba siecznego, co potwierdziło słuszność takiego, mniej inwazyjnego, postępowania w stosunku do wysoko zlokalizowanego zawiązka.

Tagi Zęby nadliczbowe,

15 gru 2013

Niechirurgiczne ortopedyczno-ortodontyczne leczenie dorosłej pacjentki z III klasą szkieletową, zrudymentowanym zębem 12 i brakiem zawiązka zęba 22

0 | Publikacje DLA LEKARZY

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie przebiegu i wyników niechirurgicznego leczenia dorosłej pacjentki z III klasą szkieletową, brakiem zawiązka zęba 22 i atypowym, zrudymentowanym (mikrodontycznym) zębem 12.

Materiał i metoda: 27-letnia pacjentka z zaburzeniem szkieletowym klasy III i zaburzeniami zębowymi została poddana dwuetapowemu leczeniu ortopedyczno-ortodontycznemu. W I fazie leczenia zastosowano połączenie maski twarzowej z aparatem Haasa na szynach akrylanowych wyższych w tylnej części oraz dolnym aparatem stałym i wyciągami elastycznymi III klasy. W II fazie leczenia stosowano pełny aparat stały na
obu łukach zębowych i wyciągi elastyczne III i I klasy. Na początku leczenia usunięto atypowy ząb 12 i na jego miejsce przesunięto ząb 23, a następnie resztę bocznych zębów szczęki.

Tagi Progenia / przodozgryz (zaburzenia klasy III), Maska twarzowa, Aparat Haasa, ekspander akrylowy, NIEOPERACYJNE LECZENIE ZABURZEŃ SZKIELETOWYCH,

4 paź 2013

17. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego 2013

0 | Publikacje

Na zjazd przygotowaliśmy plakaty dotyczące:
1. Kooperacja ortodontyczno-chirurgiczna w przypadku hiperdoncji w przednim odcinku szczęki - opis przypadku.
2. Leczenie za pomocą opaski elastycznej 10-letniej pacjentki ze zgryzem otwartym, III klasą szkieletową i brakiem zawiązków zębowych 15,25 w okresie wymiany uzębienia.
3. Nieoperacyjne leczenie pacjentów dorosłych z IopII klasą szkieletową i zaburzeniami zębowymi w szczęce - przegląd przypadków.

Tagi Proca bródkowa (opaska elastyczna), Zgryz otwarty szkieletowy, Braki zawiązków, ORTODONCJA MAŁYCH DZIECI, Zatrzymane siekacze / kły, Progenia / przodozgryz (zaburzenia klasy III), ZABURZENIA ZĘBOWE (położenia, liczby, czasu wyrzynania i kształtu zębów), Opóźnione wyrzynanie zębów, Zęby nadliczbowe,

2 paź 2012

16. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego 2012

0 | Publikacje

Na zjazd przygotowaliśmy plakaty dotyczące:
- nieoperacyjnego leczenia zgryzu otwartego szkieletowego i III klasy szkieletowej u pacjentów dorosłych
-  transpozycji kłów
- nieoperacyjnego leczenia zgryzu otwartego szkieletowego i progenii u dorosłej pacjentki z zespołem Turnera

Tagi Zgryz otwarty szkieletowy, NIEOPERACYJNE LECZENIE ZABURZEŃ SZKIELETOWYCH, Progenia / przodozgryz (zaburzenia klasy III),

1 paź 2011

15. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego 2011

0 | Publikacje

Na zjazd przygotowaliśmy plakat dotyczący nieoperacyjnego leczenia zgryzu otwartego szkieletowego u pacjentów dorosłych.

Tagi Zgryz otwarty szkieletowy, NIEOPERACYJNE LECZENIE ZABURZEŃ SZKIELETOWYCH,

3 paź 2010

14. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego 2010

0 | Publikacje

Na zjazd przygotowaliśmy plakat dotyczący nieoperacyjnego leczenia zaburzeń klasy III po skoku wzrostowym.

Tagi NIEOPERACYJNE LECZENIE ZABURZEŃ SZKIELETOWYCH,

Kategorie

Tagi