PROTETYKA

Protetyka stomatologiczna jest działem stomatologii zajmującym się odtwarzaniem prawidłowych warunków zgryzowych po utracie zębów. Pacjenci z brakami zębów borykają się z trudnościami w spożywania pokarmów oraz problemami natury estetycznej. Utrata zębów ma też niekorzystny wpływ na stan pozostałych, przeciążonych zębów i stawu skroniowo-żuchwowego.

Uzupełnienia protetyczne można podzielić na:
- uzupełnienia stałe (korony, mosty, wkłady, implanty)
- uzupełnienia ruchome w tym: protezy osiadające (częściowe, całkowite, natychmiastowe) i protezy nieosiadające (szkieletowe)

Zastanawiasz się jaką protezę wybrać?

Protezy osiadające


Protezy osiadające całkowite lub częściowe. Są to uzupełnienia ruchome swobodnie wkładane i wyjmowane z ust przez pacjenta. Osiadające, ponieważ w czasie ich użytkowania dochodzi do zaniku podłoża kostnego na skutek ucisku kości w czasie żucia pokarmów, co powoduje głębsze osiadanie protezy. Dlatego protezy powinno się użytkować tylko przez okres 3-5 lat, a następnie wymieniać je na nowe, dostosowane do nowych warunków istniejących w jamie ustnej.

Protezy osiadające całkowite.

Stosowane są przy bezzębiu czyli braku wszystkich zębów.

Protezy osiadające częściowe.

Stosowane są przy rozległych brakach zębowych.


Protezy szkieletowe


Są to uzupełnienia ruchome nieosiadające, które opierają się nie tylko na błonie śluzowej, ale również na zębach pacjenta przez co nie dochodzi do zaniku podłoża kostnego. Są to protezy uzupełniające tylko częściowe braki zębowe.


Protezy natychmiastowe


Są to ruchome protezy krótkoczasowe, które zostają oddane pacjentowi bezpośrednio po usunięciu zębów. Bardzo korzystnie wpływają na proces gojenia ran poekstrakcyjnych. Dają pacjentowi komfort wyjścia z gabinetu po ekstrakcji z uzupełnieniem braków zębowych. Wymagają jednak wymiany, przygotowują pacjenta do wykonania uzupełnień docelowych.


Protezy nylonowe

Są lżejsze i elastyczne, co pozwala na wykonanie dużo cieńszych płyt protez, a pacjent nie czuje nadmiernego obciążenia. Dzięki elastyczności nie łamią się i przylegające dokładnie do podłoża błony śluzowej. Nie wymagają użycia elementów metalowych, co daje dużo większą estetykę protezy. Nylon nie uczula, dlatego są doskonałą alternatywą dla osób uczulonych na akryl.


Protezy szkieletowe acetalowe

Stanowią alternatywę dla klasycznych metalowych protez szkieletowych. Acetal jest materiałem termoplastycznym, odpornym na zginanie i elastycznym. Idealne dla osób z alergią na metale. Brak widocznych klamer zapewnia wysoką estetykę protezy, nie niszcząc szkliwa i przyzębia. Podobnie jak klasyczne protezy szkieletowe, nie uciskają dziąseł i podniebienia. Dzięki sprężystości materiału płyta protezy nie przenosi sił żucia na przeciwną, nieobciążoną część protezy, chroniąc zęby pacjenta przed niefizjologicznymi siłami i rozchwianiem zębów.


Protezy z materiału Acron

Najnowszej generacji materiał hybrydowy do wykonywania protez zębowych częściowych osiadających oraz całkowitych. Sztywność materiału zapewnia właściwą biofunkcjonalność, jednocześnie wysoki moduł sprężystości uniemożliwia złamanie protezy podczas normalnego funkcjonowania, a nawet upadku. Głównymi zaletami są wysoka estetyka (brak widocznych klamer), brak substancji uczulających, wysoka wytrzymałość mechaniczna, całkowita biozgodność. Stałe uzupełnienia protetyczne (mosty, implanty). Wykonywane w przypadku braków pojedynczych zębów.