Pracownia rentgenowska

Nasza pracownia rentgenodiagnostyki wyposażona jest we wszystkie urządzenia niezbędne do radiologicznego obrazowania tkanek twardych i miękkich Pacjentów w obrębie głowy i szyi – począwszy od zdjęć pojedynczych zębów aż do obrazowania całej głowy.

WYKONUJEMY ZDJĘCIA:

 • Zębowe

  Zdjęcie 2-4 zębów, dające szczegółowy dwuwymiarowy (2D) obraz prześwietlanych zębów wraz z rzeczywistymi wymiarami. Niezbędne do leczenia endodontycznego oraz diagnostyki zmian w tkankach otaczających ząb. Coraz częściej zastępowane przez tomografię trójwymiarową (3D) zęba.

 • Pantomograficzne (panoramiczne)

  Podstawowe, przeglądowe, dwuwymiarowe (2D) badanie całego uzębienia wykonywane dla celów stomatologicznych i ortodontycznych. Wykonywane u pacjentów od 7. roku życia.

 • Celafometryczne

  Zdjęcie dwuwymiarowe (2D) całej głowy (tzw. Tele LL). Drugie podstawowe zdjęcie RTG niezbędne w planowaniu leczenia ortodontycznego. Wykonywane u pacjentów od 7. roku życia (a w nasilonych zaburzeniach szkieletu kostnego – nawet od 4. roku życia).

 • Tomografia

  Trójwymiarowe (3D) badanie RTG struktur twardych i miękkich ciała. Coraz częściej zastępuje badania dwuwymiarowe (2D).

NASZA APARATURA

Tomograf CS 9300 Premium C 


Najnowocześniejszy i najbardziej wszechstronny system obrazowania radiologicznego głowy i szyi, aktualnie dostępny na światowym rynku medycznym. Z zaawansowanymi możliwościami badań tomograficznych i zmiennym polem obrazowania od 5x5 cm do 17x13,5 cm. Umożliwia to wykonywanie badań dla celów diagnostyki:
 • całej twarzoczaszki,
 • dróg oddechowych w obrębie głowy i szyi (opcja laryngologiczna),
 • stawów skroniowo-żuchwowych,
 • całego lub częściowego uzębienia,
 • aż do zdjęć pojedynczych zębów (niezbędnych w leczeniu endodontycznym)
oraz wykonywanie cyfrowych obrazów pantomograficznych z wykorzystaniem technologii adaptacji warstwy obrazowania do budowy anatomicznej pacjenta oraz modułu do zdjęć cefalometrycznych w technologii One Shot, obydwa umożliwiające znaczne zmniejszenie dawek promieniowania badań niezbędnych w diagnostyce ortodontycznej.

Expert DC 

Aparat Expert DC firmy Gendex - do cyfrowych zdjęć zębowych: przylegających, zgryzowych oraz zgryzowych-osiowych szczęki i żuchwy.

Skaner wewnątrzustny CS  3600 


Zastępujący nieprzyjemną dla wielu pacjentów konieczność pobierania wycisków za pomocą mas wyciskowych oraz dający możliwość trójwymiarowego obejrzenia własnego uzębienia (w kolorach przybliżonych do naturalnych) podczas tej samej wizyty. Urządzenie to wykonuje kolorowe obrazy 3D w wysokiej rozdzielczości (1024 x 768).