Niechirurgiczne leczenie dorosłej pacjentki z III klasą szkieletową i bocznym lewostronnym przemieszczeniem żuchwy

Streszczenie: Cel artykułu: Celem artykułu jest przedstawienie przebiegu i wyników niechirurgicznego leczenia 42-letniej pacjentki z III klasą szkieletową i bocznym lewostronnym przemieszczeniem żuchwy. Materiał i metoda: 42-letnia pacjentka z zaburzeniem szkieletowym klasy III, bocznym lewostronnym przemieszczeniem żuchwy, zaburzoną symetrią górnego łuku zębowego w prawo oraz dolnego łuku zębowego w lewo została poddana dwuetapowemu ortopedyczno-ortodontycznemu leczeniu. Aby odzyskać symetrię dolnego łuku zębowego, na początku leczenia usunięto ząb 46. W I fazie leczenia, trwającej 9 miesięcy, zastosowano aparat Haasa na szynach akrylowych wyższych w tylnej części połączony z maską twarzową oraz dolnym aparatem stałym za pomocą wyciągów elastycznych. Ze względu na brak zwężenia górnego łuku zębowego śruba aparatu Haasa została aktywowana tylko 10 razy w systemie tzw. semi-RME, czyli 1 obrót na dobę. W II fazie leczenia stosowano pełny aparat stały w systemie MBT na obu łukach zębowych, łuki niklowo-tytanowe i wyciągi elastyczne III, II i I klasy. Pod koniec leczenia odtworzono miejsce w okolicy zęba 16, dzięki czemu symetria górnego łuku zębowego również została uzyskana.

Wyniki:Po trzyletnim okresie leczenia przywrócono prawidłowe warunki zgryzowe, poprawę relacji szkieletowych i widoczną poprawę rysów twarzy w zakresie profilu warg, położenia bródki oraz symetrii dolnego odcinka twarzy. Pozytywne zmiany szkieletowe wynikające z porównania pomiarów przed leczeniem (T1) i pod koniec aktywnej fazy leczenia (T2) są najbardziej zauważalne w pomiarach: Wits (+5 mm), SNB (+2o) i SNPg (-3°). Kompensacyjne zmiany zębowo-wyrostkowe przedstawiają kąty zębów siecznych: ILs/NL (+6°), Ili/ML (-11°). Nieznacznie powiększone, w stosunku do wyjściowych, recesje dziąseł w okolicy bocznych zębów zauważalne w obydwu łukach zębowych sugerują raczej efekty procesu starzenia organizmu niż powikłanie szybkiej ekspansji szczęki.

Podsumowanie:Pozytywne rezultaty niechirurgicznego leczenia przeprowadzonego u dorosłej pacjentki z III klasą szkieletową i bocznym lewostronnym przemieszczeniem żuchwy potwierdzają, że opisywana metoda może być alternatywą wobec leczenia ortodontyczno-chirurgicznego dorosłych pacjentów z III klasą szkieletową i nieznaczną asymetrią dolnego odcinka twarzy.

Zobacz pliki PDF:


Zostaw komentarz

Kategorie

Tagi