Dashboard
dr Piotr Pluta
stomatolog
Wydział Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu ukończył w 2004 r. Staż podyplomowy odbył w Medycznym Studium Techniki Dentystycznej w Specjalistycznym Centrum Stomatologicznym w Katowicach.

Od początku pracy zawodowej szczególnie interesuje się chirurgią stomatologiczną i protetyką.
Wykonuje także zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej oraz endodoncji.

Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu i umiejętnościom zdobywanym na licznych kursach i szkoleniach naukowych jego pracę cechuje staranność i precyzja.
Otwarty i cierpliwy, stara się sprostać oczekiwaniom pacjentów związanym z jak największym komfortem leczenia.