Dashboard
Janina Stromich
technik radiolog
W 1977 roku ukończyła Wydział Elektroradiologiii Medycznego Studium Zawodowego nr 1 w Zabrzu, a w 1979 roku – Pedagogiczne Studium Techniczne w Gliwicach, uzyskując kwalifikacje pedagogiczne.
Od 1979 roku jest nauczycielem elektroradiologii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu.
Wykonuje badania rentgenowskie oraz prowadzi zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na terenie NZOZ Poradni Ortodontyczno-Stomatologicznej w Zabrzu.
Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach oraz szkoleniach o tematyce radiologicznej i pedagogicznej.