Dashboard
dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska
Specjalista ortodonta, kierownik poradni
Absolwentka studiów stomatologicznych na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, które ukończyła w 1993 roku.  Pierwszy stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej uzyskała w 1996 roku, drugi - w 1999 roku.

W 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Funkcję promotora pełniła prof. dr hab. Honorata Limanowska-Shaw. Pracę doktorską zatytułowaną „Długość trwania skoku wzrostowego u pacjentów z I i III klasą szkieletową na podstawie metody CVM” recenzowali prof. Anna Komorowska i prof. Andrzej Pucher. W styczniu 2010 roku, wraz z jednym z twórców metody CVM (Cervical Vertebral Maturation) dr Tiziano Baccettim, opublikowała wyniki w The Angle Orthodontist.

Od 1999 roku prowadzi wykłady z ortodoncji w Podyplomowym Studium Ortologopedii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jest członkiem stowarzyszeń ortodontycznych: Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS, PTO oraz EOS. Była także członkiem komitetu organizacyjnego XXXIV Konferencji Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS w 2013 roku. Uczestniczka wielu konferencji zagranicznych i krajowych.

Od 2009 roku wygłasza prezentacje i wykłady, jak również publikuje artykuły dotyczące m. in.: analizy kręgów szyjnych metodą CVM, porównania długości skoku wzrostowego u pacjentów z I i III klasą szkieletową, wczesnego leczenia ortodontycznego zaburzeń klasy III i asymetrii, nieoperacyjnego leczenia wad szkieletowych III klasy i zgryzu otwartego, leczenia ortodontycznego pacjentów dorosłych z chorobami przyzębia, leczenia zaburzeń zębowych (reinkluzji, transpozycji, hypo i i hyperdoncji).

W 2013 roku przeprowadziła na Katedrze Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Florencji seminarium zatytułowane „Jak bolesny jest ból w czasie RME”.

Od maja 2018 roku przewodniczaca Śląskiego Regionalnego Koła Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nieoperacyjnego, ortopedycznego leczenia wad szkieletowych, dojrzałości szkieletowej i jej wpływu na wyniki leczenia, zastosowania szybkiej ekspansji szczęki w leczeniu szczękowo-ortopedycznym dzieci, młodzieży i dorosłych.