Dashboard
dr n. med. Agnieszka Srebrzyńska-Witek
stomatolog
W 2007 roku ukończyła studia stomatologiczne na Oddziale Lekarsko-Dentystycznym Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Po uzyskaniu dyplomu, odbyła roczny staż podyplomowy w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w Bytomiu.
W latach 2008-2014 była słuchaczką studium doktoranckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W roku 2016 uzyskała stopień doktora nauk medycznych wraz z wyróżnieniem pracą pt.: "Przydatność cyfrowej tomografii wolumetrycznej do oceny morfologii przedniego uzębionego odcinka części zębodołowej żuchwy."
W latach 2009-2014 odbyła szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej.
Ponieważ zainteresowania zawodowe skupiały się również wokół ortodoncji, w roku 2015 rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w tym kierunku początkowo w „Klinice pod Szyndzielnią” w Bielsku-Białej, a aktualnie w NZOZ Poradni Ortodontyczno-Stomatologicznej w Zabrzu. Swoją wiedzę stale pogłębia na wykładach i szkoleniach z zakresu chirurgii stomatologicznej i ortodoncji. W unikalny sposób łączy te dziedziny stomatologii, mając możliwość rozwiązywania trudnych przypadków klinicznych wymagających leczenia skojarzonego chirurgiczno-ortodontycznego.