Nieoperacyjne leczenie 28-letniej pacjentki z progenią i zgryzem otwartym szkieletowym (long-face syndrom)

Leczenie przeprowadzono za pomocą dwuetapowego protokołu leczniczego. W I etapie zacementowano aparat do szybkiego poszerzania podniebienia tzw. aparat Haasa połączony z maską twarzową, dolnym aparatem stałym i wyciągami elastycznymi III klasy (wspomagającymi wysuwanie do przodu górnej szczęki i cofanie dolnej). W II etapie po usunięcia aparatu Haasa naklejono górny aparat stały i dopasowano do siebie zęby w obu szczękach za pomocą wyciągów elastycznych. Dodatkowo pacjentka nosiła 14 godzin na dobę procę bródkową. Leczenie trwało 3 lata.

Słowniczek:

  • Przodozgryz, progenia, zaburzenie III klasy – wada zgryzu i twarzy, w której żuchwa (czyli dolna szczęka) jest wysunięta do przodu przed resztę twarzy.

  • Zgryz otwarty – wada zgryzu, w której zęby nie stykają się ze sobą z przodu lub z przodu i boku, co wywołuje problemy z odgryzaniem i żuciem pokarmów. U osób dorosłych prowadzi to z kolei do problemów z przewodem pokarmowym i trawieniem.

  • Long-face syndrom – nasilony zgryz otwarty szkieletowy objawiający się wydłużeniem całej twarzy.

  • Aparat Haasa (jeden z aparatów do szybkiego poszerzania podniebienia) - płytka na szynach akrylowych, cementowana na zębach szczęki górnej na okres 6-12 miesięcy, ze specjalną śrubą, rozkręcana raz dziennie. Zalecamy rozkręcanie późnym wieczorem (tuż przed snem) lub zaraz po obudzeniu aby zminimalizować odczuwany dyskomfort (ucisk lub ból).

  • Maska twarzowa – aparat zewnątrzustny (zakładany na twarzy metalowy wspornik oparty w dwóch miejscach: o czoło i brodę) działający szczękowo-ortopedycznie, czyli zmieniający kształt kości szczęki i żuchwy, co prowadzi do poprawy rysów twarzy. Aparat ten wysuwa szczękę i odpycha w tył żuchwę. Jeden z dwu aparatów stosowanych w leczeniu III klasy szkieletowej czyli tzw. przodozgryzów lub progenii. Zalecamy noszenie tego aparatu 14 godzin na dobę (od 7.00 wieczór do 7.00 rano oraz dodatkowo 2. godziny w ciągu dnia) oraz całodobowo w weekendy. Przeciętny czas stosowania tego aparatu to 6-9 miesięcy.

  • Wyciągi elastyczne III klasy – gumki rozciągane miedzy elementami aparatu stałego, pomagają przesuwać do przodu szczękę i cofać żuchwę. Aby uzyskać zadowalające i szybkie efekty leczenia, trzeba je nosić całodobowo za wyjątkiem posiłków,  uprawiania sportów i mycia zębów.

  • Proca bródkowa – aparat szczękowo-ortopedyczny stosowany w leczeniu przodozgryzów i/lub zgryzów otwartych. Składa się z czepca (rodzaju czapeczki) na głowie i materiałowej nakładki na bródkę z doszytymi gumami, które są zahaczane na guzikach przyszytych do czepca. Siła gum powinna wynosić od 300 do 600 gramów na stronę zależnie od wieku i wielkości pacjenta. Co 3 miesiące należy ją sprawdzać, ponieważ gumy ulegają rozciągnięciu, jeśli są odpowiednio długo noszone. Aby uzyskać efekt ortopedyczny, czyli zmieniający kształt kości twarzy, zalecamy noszenie procy 14 godzin na dobę (czyli od 7.00 wieczór do 7.00 rano oraz dodatkowo 2 godziny w dzień), przy bardzo nasilonych przodozgryzach całodobowo w weekendy. Przeciętny czas stosowania aparatu: od 6. miesięcy do kilku lat, zależnie od wieku pacjenta i nasilenia wady zgryzu.

Kliknij w zdjęcie aby zobaczyć powiększenie:


Zostaw komentarz

Kategorie

Tagi